JDnet nyt

 

 Invitation til den årlige svampejagt

Dato : sø. d. 06-10, fra kl. 13.00 – ca.16.00
Mødested: Skodsborg station, ved indgang til skoven.
Det koster ikke noget at deltage.

Lœs mere om det her.

Svampejagt i Silkeborg Sønderskov

Dato: d.12 Okt., 2018   kl.10 –
Sted: 
Silkeborg Sønderskov ved Slåensø
Vi mødes på Sønderskovvej her.
Pris: Medlemmer af Nihonjinkai og børn under 15 år: gratis ikke-medlemmer 100 kr. pr. familie
*Max. 30 personer. Medlemmer vil have fortrinsret
Tilmelding til Kimiko Laursen tlf. 4055 4767 eller til  Jylland_Fyn@hotmail.com  
senest d. 6. okt.

 

Rettelse

Vi vil gerne rette en fejl på det indbetalingskort for kontingent for 2019, som blev sendt afsted til jer fra BS.
Der står “MEMBERSHIP FEE FOR 2018” , men det dækker altså ” MEMBERSHIP FEE FOR 2019”.

Vi beklager meget fejlen.

 

Information fra bestyrelsen

Foreningsblad
Vi har sendt foreningsbladet JDnet marts 2018 med posten. For at spare på portoen har vi gjort bladet lidt mindre. Vi håber I kan lide at foreningsbladet er i farver. Man kan også læse bladet ved at logge ind på medlemssiden på vores hjemmeside. Hvis man ikke ønsker at få foreningsbladet tilsendt med posten, bedes I meddele os det. Vi vil også meget gerne høre jeres mening om bladet ved at I skriver til nihonjinkai@hotmail.com.

 Kontingent

Søndag den 25. februar afholdt vi vores 27. generalforsamling. Det blev godkendt, at medlemsafgiften for de almindelige medlemmer ændres til 250 dkk fra 2019. Tusind tak til alle medlemmer for jeres støtte og forståelse.

 Frivillige
Alt efter behovet, så søger vi frivillige forud for vores aktiviteter.

Den Japanske Forening i Danmark

 

Den Japanske Forening i Danmark
Et tidssvarende netværk på tværs af forskelle 
for dem som holder af både Danmark og Japan

Den Japanske Forening i Danmark blev med støtte fra Den Japanske Ambassade etableret i 1991 med 150 medlemshusstande og 15 herværende repræsentationer af japanske virksomheder. I dag er medlemstallet steget til ca. 280 husstande og 10 firmamedlemmer.
Kernen af medlemmerne er japanere, som bor i Danmark. Imidlertid er foreningen også for Japan-interesserede personer af ikke japansk nationalitet, netop for at opfylde foreningens formål: gensidig forståelse, udveksling og netværksetablering.

Aktiviteterne forestås af frivillige medlemmer.

Medlemsbladet JDnet, som udkommer to gange årligt, samt hjemmesiden www.jdnet.dk udgør basis for netværksetablering, og er med til at udbrede nyttige oplysninger og udveksle erfaringer. Medlemmerne mødes også ved forskellige arrangementer og festligheder.

Vi har blandt andet traditionelle japanske arrangementer , Nytårs Mochitsuki-kai , Jule- komsammen, svampejagt m.m Vores Senior Klub og Jylland-Fyn Gruppe har deres egne arrangementer flere gange om året.


Nihonjinkai (Den Japanske Forening i Danmark)
– Indmeldingsblanket og vejledning                                                 

                                                                                                                                   Flag Japan
Om Denmark Nihonjinkai / Den Japanske Forening i Danmark

Den Japanske Forening i Danmark blev etableret i 1991 med det formål at bidrage til at skabe netværk med forskellige formål såsom samvær, udveksling af informationer og kulturel viden for japanere, deres familier og for personer, der er interesseret i Japan og japansk kultur.

Personer af ikke-japansk nationalitet, der ønsker at blive medlem, skal være opmærksomme på at arrangementer og løbende kommunikation hovedsageligt er på japansk. Det er absolut en fordel at kunne læse og tale japansk, men det er muligt at blive medlem, hvis man kan få hjælp af familie eller venner til at forstå hvad der foregår.

Klik her for at læse vores Privatlivspolitik.

Kontingent / år (d.1.januar - d.31.december)

Almindelige medlemmer

250kr. enkeltpersoner / familie
100kr. studerende og personer, der opholder sig i Danmark med Working Holiday Visa
Studerende bedes fremsende en kopi af studiekort.

Erhverv/Skoler, organisationer

2000kr. for medlemskab (Der kan registreres 5 medarbejdere og deres familier).

Indmeldelse

Venligst udfyld indmeldelsesblanket og send den til os via post eller e-mail.

Indmeldelsesblanket

** skal udfyldes. Vælg den mulighed, der passer, og slet resten.

       Navn / Hovedmedlemmets navn **:

       Alder:
       Medlemstype **: □Almen  □Studerende □Erhverv/Skoler
       Adresse **:

       E-mail **:
       Tlf. (mobil tlf.)**:      
       Stilling:
       Har du mulighed for at give en hånd til vores arrangementer? : 
         □ Ja □ Nej
      
       Er du interesseret i adgang til vor medlemsside på www.jdnet.dk
          Ønsket brugernavn:                                ønsket adgangskode:


       Er du interesseret i at modtage vores medlemsblad "JDnet" med posten?
         □ Ja
 □ Nej
       Hvis du svarer nej, kan du læse den digitale udgave af JDnet på vores medlemsside på hjemmesiden.

        Venligst læs vedtægterne for foreningen Denmark Nihonjinkai. Accepterer du foreningens
        formål og det fastsatte kontingents størrelse?          □ Ja
 □ Nej


        Du er velkommen til at komme med ønsker og tanker i forbindelse med indmeldelsen


         _______________________________________________________

* Du bedes betale kontingent samtidig med tilmelding, da medlemskab først bliver oprettet efter betalingen.
Årskontingent skal indbetales, kort efter den årlig generalforsamling.
* Ændring af navn, adresse, tlf. og e-mail samt udmeldelse skal meddeles via post eller e-mail. Hvis du undlader at gøre dette kan det medføre at du ikke modtager medlemsbladet.

Denmark Nihonjinkai består af 100 % frivilligt arbejde.


Denmark Nihonjinkai / Den Japanske Forening i Danmark
c/o Rie Tsuchiya
Amerika Plads 32B, 5.1, 2100 København Ø
E-mail: nihonjinkai@hotmail.com