Resultat af Den Japanske Forening i Danmarks Tsunami-indsamling


Den Japanske Forening i Danmarks (Nihonjinkai) tsunami-indsamling blev med alles store indsats afsluttet den 30. april 2011. Som påkrævet i dansk lovgivning er indsamlingen blevet revideret af en registreret revisor, og dennes påtegning fremgår nedenfor.

Resultatopgørelse
Indsamlingsregnskab, 14/3 – 30/4.2011.

Indtægter
    Indsamlede midler                   DKK 261.437
    Renteindtægter                                       82
    I alt                                        DKK 261.519

Udgifter
    Donation, Japansk Røde Kors    DKK 254.998
    Revision                                             6.250
    Gebyrer, mv.                                          271
    I alt                                         DKK 261.519

Resultat
    0Formand for NIHONJINKAI / Den Japanske Forening i Danmark
Kazuko Mayer1. maj 2011

Lukning af Tsunami-indsamling hos Den Japanske Forening


D. 30. april har Den japanske forening i Danmark (NIHONJINKAI) i overensstemmelse med vor oprindelige plan lukket kontoen for Tsunami Indsamling.
Vi har alt i alt modtaget DKK 261.437,50 i denne konto pr. 30. april 2011. Vi takker hjerteligst for Jeres store støtte.

Vi var den første japanske private organisation som indledte indsamling med formålet at støtte katastroferamte i Japan, og blev varmt modtaget i mange kredse. Samtlige medlemmer af vor bestyrelse har ydet en utrættelig indsats. Dog er dette flotte resultat kun muligt takket være den varme støtte fra samtlige bidragsydere. Mange tak.

Dog er dette ikke den endelige afslutning af vor støtte til de ulykkesramte i forbindelse med Jordskælvskatastrofen i det østlige Japan. Nihonjinkai er bekendt med, at der er en kreds af unge musikere, som omfatter nogle af vore medlemmer, der er i gang med en plan om afholdelse af støttekoncerter. Der vil sikkert komme flere af lignende arrangementer. Vi håber, at vi fortsat kan håbe på Jeres forståelse.

Den første etape af foreningens deltagelse i form af en indsamling er nu afsluttet. Samtidigt er der en gruppe af medlemmer, som overvejer mere varig og immaterielle støtte fremover. Vi tvivler ikke på Jeres forståelse, når vi fremover skal tænke i mere varig form for bistand. Disse emner ventes diskuteret på vores årsmøde d. 29. maj. Det vil være opmuntrende, om I også vil overveje deltage i denne proces.

Til sidst vil vi gerne tilføje, at det forventede overskud fra Sakura Festival d. 7-8 maj inkl. omsætning fra loppemarkedet i samme anledning vil blive sendt til Det Japanske Røde Kors som yderligere bidrag.


Den japanske Forening i Danmark
Kazuko Mayer, fmd.